منافقین دیروز صوفیه امروز

دراویش یا صوفیه گمراه گنابادی چه کسانی هستند؟!!

منافقین دیروز صوفیه امروز

دراویش یا صوفیه گمراه گنابادی چه کسانی هستند؟!!

.

دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۰۳:۵۰ ق.ظ